Konferencja Na Temat Zatwierdzenia Program Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Świętokrzyskiego 2021 2027 (4)

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską

 – 7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – poinformowali na dzisiejszej konferencji marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Tomasz Jamka i Marek Jońca oraz radni Sejmiku Grzegorz Banaś i Maciej Gawin. 

– Województwo świętokrzyskie ma już swój program przyjęty. To zwieńczenie dwuletnich, intensywnych prac i trwających od połowy marca tego roku negocjacji – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– To wielka radość dla nas. Blisko dwa lata ciężkiej pracy zostało zwieńczone zatwierdzeniem programu, którego celem jest to, aby pieniądze najszybciej trafiły do mieszkańców, samorządów i innych podmiotów w województwie świętokrzyskim – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. – Największym sukcesem jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny to ponad 60 mln euro więcej w tej nowej perspektywie oraz projekt “Dziś uczeń jutro student” . Został on zaakceptowany w ostatnim momencie przez Komisję Europejską i otrzymał bardzo pozytywne opinie. Projekt jest dedykowany młodym ludziom. Ma ich przygotować do lepszego zdania matury, zachęcić do wybierania kierunków technicznych na naszych uczelniach. A to dowodzi, że obecny Zarząd Województwa stara się, aby poprawić sytuację na rynku pracy oraz demograficzną i zachęcać młodych ludzi do pozostawania w regionie – dodała Renata Janik.

– Dzięki tym funduszom będziemy mieli na światowym poziomie Centrum Badań Molekularnych. Umożliwi to kompleksowe diagnozowanie i leczenie pacjentów, m.in. onkologicznych  – podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski.

– Mieszkańcy naszego regionu liczą na skuteczną ochronę jakości wód, powietrza oraz gleby. Na poprawę klimatu oraz rozwój obszarów wiejskich zabezpieczyliśmy znaczące środki. Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli zrealizować ekologiczne inwestycje –  mówił członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

– Dzięki tym funduszom poprawi się infrastruktura drogowa w regionie, która wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, a dla Zarządu Województwa to priorytet, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczne – wspomniał członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

– Te środki unijne nie tylko służą beneficjentom publicznym, ale też przedsiębiorcom. Cieszymy się, że Główny Urząd Miar będzie miał nadal szansę na dofinansowanie z nowych środków. Jest to ważna jednostka dla naszych przedsiębiorców, z którą współpraca będzie wzmacniać nowy rodzaj przemysłu 4.0., dzięki temu zwiększy się konkurencyjność naszego lokalnego przemysłu – zauważył radny Grzegorz Banaś.   

Ta decyzja uruchamia fundusze europejskie zakontraktowane w programie w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na:

• projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR,
• projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR.

Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 w ramach programu regionalnego skierowane będą przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć będą przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wdrażania nowego programu (Szczegółowy Opis Priorytetów, kryteria wyboru projektów, instrukcja wykonawcza i inne dokumenty, wymagane do ogłoszenia naborów wniosków (w tym: regulaminy, wzory umów i załączników). W ciągu najbliższych tygodni zostanie powołany Komitetu Monitorującego PR FEŚ 2021-2027, nabory konkursowe w zakresie EFS+ powinny ruszyć w pierwszym kwartale 2023 r., natomiast w zakresie EFRR – w maju 2023 r.

Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców:

 • Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki
 • Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska
 • Priorytet 3. Fundusze Europejskie na mobilność miejską
 • Priorytet 4. Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego
 • Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego
 • Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych
 • Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo
 • Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia
 • Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne
 • Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy
 • Priorytet 11. Pomoc Techniczna EFRR

Do najważniejszych obszarów, na które zostaną przeznaczone fundusze europejskie w nowej perspektywie, należą:

 • projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz wspierające rozwój świętokrzyskich przedsiębiorstw – 215 mln EUR
 • projekty ukierunkowane na efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę wodno-ściekową (w tym budowę kanalizacji), gospodarowanie odpadami, a także na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa i różnorodności biologicznej – 355 mln EUR
 • projekty związane z infrastrukturą w transporcie – na drogi wojewódzkie zostanie przeznaczone 85,5 mln EUR, czyli 45% alokacji transportowej. Dzięki tym uzgodnieniom będziemy mogli zrealizować kluczowe dla województwa inwestycje drogowe, w tym obwodnice, które ograniczą ruch samochodowy w miastach i wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto 54,5 mln EUR przeznaczymy na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ścieżki rowerowe oraz 50 mln EUR – na wspieranie mobilności miejskiej.
 • projekty wspierające rozwój infrastruktury edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej oraz infrastruktury w kulturze i turystyce – łącznie na ten cel przeznaczymy 104,5 mln EUR.
 • projekty partnerskie, które będą odpowiedzią na problemy danego obszaru i potrzeby społeczności lokalnej. Będą temu służyć instrumenty terytorialne, takie jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Inny Instrument Terytorialny (IIT), który jest nowym instrumentem i będzie wdrażany po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027, będzie również wdrażany instrument RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Instrumenty terytorialne zachęcą do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów, a na ich wdrażanie przeznaczymy 145 mln EUR.
 • działania zdrowotne, społeczne, edukacyjne oraz wsparcie rynku pracy w ramach EFS+ – prawie 405 mln EUR

 

Galeria zdjęć