„Przedsiębiorczość” edycja 2009

Wciąż mogą zgłaszać się kandydaci do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”, która jest rozwinięciem Konkursu „Polski Kupiec Roku”. Celem inicjatywy jest promocja przedsiębiorczości i popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców w kraju oraz podniesienie rangi samorządów w gospodarczym rozwoju regionów.

Wciąż mogą zgłaszać się kandydaci do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”, która jest rozwinięciem Konkursu „Polski Kupiec Roku”.  Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz World Trade Center.

Celem inicjatywy jest promocja przedsiębiorczości oraz popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców w kraju, z jednoczesnym podniesieniem rangi samorządów w gospodarczym rozwoju regionów.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców, którzy spełniają warunki szczegółowo określone w regulaminie przyznawania Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”.           

Regulamin Konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.ekwiatkowski.poznan.pl

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach, branż, do których pretendują przedsiębiorcy nominowani przez lokalne władze samorządowe. Są to:
– budownictwo
– odzież, meble i wyposażenie domu
– żywność
– usługi
– ochrona środowiska naturalnego
– motoryzacja

Przedsiębiorstwa zainteresowane  udziałem w/w konkursie na szczeblu regionalnym proszone są o kontakt z Oddziałem Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tel. 041/ 342 15 85 lub e-mail:
agnieszka.ziomber@sejmik.kielce.pl.

Szczegółowych informacji nt. Konkursu udziela:
p. Maciej Suszek
Dyrektor Krajowego Biura Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”
tel./fax  061/ 865 39 05
tel. kom. 0 503 022 881
e-mail:
biuro@ekwiatkowski.poznań.pl
lub
suszek@ekwiatkowski.poznan.pl