Konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.       

W projekcie budżetu województwa na 2009 r. zostały na ten cel zarezerwowane pieniądze, dlatego Zarząd zdecydował o  ogłoszeniu konkursu, w którym do rozdysponowania będzie kwota 1,78 mln złotych. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Zarząd Województwa powinien ogłosić otwarty konkurs ofert z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.      

Celem konkursu jest powierzenie lub wsparcie finansowe działań  z zakresu m.in.  szkolenia kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo (młodzika oraz juniora i młodzieżowca), organizacji zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, upowszechniania sportu w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym czy organizacji XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych – Świętokrzyskie 2009.

Uchwała Nr 1342/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały – Ogłoszenie

Wzór oferty na realizację zadań

Wzór sprawozdania