Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Przyznano nagrody i stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdził listę kandydatów do nagrody i stypendium „Talenty Świętokrzyskie”. W tym roku zdecydowano o przyznaniu 14 nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz 3 stypendiów dla wyróżniających się studentów z regionu. Uroczysta gala „Talenty Świętokrzyskie” odbędzie się 19 listopada br. o godz. 14.00 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów poprzez ich finansowe wsparcie. Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży był realizowany do 2020 roku Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie, w ramach którego corocznie przyznawane były nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”.

Od roku 2021 działania te są kontynuowane, jednak w nieco zmodyfikowanej formule. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego postanowił przyznawać nagrody Talenty Świętokrzyskie dla uczniów oraz stypendia Talenty Świętokrzyskie dla studentów. Maksymalna wysokość nagrody lub stypendium to 3 800 zł.

W tegorocznej edycji spośród zgłoszonych 68 wniosków o przyznanie nagród i 8 o przyznanie stypendiów „Talenty Świętokrzyskie”, członkowie komisji ds. nagród zarekomendowali Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego „najlepszych z najlepszych”.

Nagrodę Talenty Świętokrzyskie 2021 otrzymali:

 1. Bartosz Chudzicki – uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.
 2. Gabriela Chrząszcz – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II0 stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.
 3. Natalia Głuc – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie im. Jana Pawła II.
 4. Kacper Janus – uczeń 2. Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach.
 5. Marika Kowalska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej.
 6. Łukasz Kunat – absolwent Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.
 7. Mikołaj Lech – uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK “Jędrusie” w Połańcu.
 8. Patryk Łodkowski – uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK “Jędrusie” w Połańcu.
 9. Oliwia Paliwoda – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy.
 10. Kamil Skałbania – absolwent Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK “Jędrusie” w Połańcu.
 11. Olga Szaruga – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.
 12. Zuzanna Ślęzak – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.
 13. Jacek Waszka – uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Starachowicach.
 14. Anna Ziętarska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2021 otrzymali:

 1. Jakub Jaworski – student Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
 2. Piotr Jaworski – doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 3. Przemysław Religa – student Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.