Ramowe programy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2023-2028

Uchwałą Nr 8395/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. zostały przyjęte do realizacji Ramowe programy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2023-2028.

Dokument zawiera:

  • „Ramowy program ochrony osób doznających przemocy domowej w województwie świętokrzyskim na lata 2023-2028”,
  • „Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową w województwie świętokrzyskim na lata 2023-2028”,
  • „Ramowy program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową w województwie świętokrzyskim na lata 2023-2028”.

Programy te stanowią integralną część systemu przeciwdziałania przemocy domowej w regionie: określają główne obszary i formy oddziaływań wobec osób doznających oraz stosujących przemoc w województwie świętokrzyskim.

Ramowe programy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej stanowią ramy odniesienia do opracowania i realizacji gminnych oraz powiatowych programów przeciwdziałania przemocy domowej, ochrony osób doznających przemocy domowej oraz programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

Ramowe programy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2023-2028