Marszałek Andrzej Bętkowski I Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji I Rozwoju Tomasz Janusz

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Konferencja online Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zainaugurowała konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, który jest następcą Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W spotkaniu wziął udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.


– Budżet programu dla Polski Wschodniej w nowej perspektywie to 11,4 miliarda złotych. Do tej pory z programu korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Teraz dołączy również część województwa mazowieckiego – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Priorytety

Konferencję rozpoczęła Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która przedstawiła założenia programu oraz priorytety. Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach:

 • przedsiębiorczość i inwestycje;
 • energia i klimat;
 • spójna sieć transportowa;
 • kapitał społeczny, turystyka;
 • usługi uzdrowiskowe.

Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe. Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogły też liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej komunikacji miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

W spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wzięli udział: marszałkowie województw Polski Wschodniej, samorządowcy, przedsiębiorcy, partnerzy gospodarczy i społeczni, przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych, a przede wszystkim mieszkańcy.

Konsultacje odbywają się od 5 marca do 8 kwietnia 2021 roku. Więcej informacji o konsultacjach, w tym projekt Programu i Prognozy Oddziaływania na Środowisko, a także formularz rejestracyjny i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie poświęconej PO Polska Wschodnia – https://www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje

Polska Wschodnia

Makroregion Polski Wschodniej obejmuje ponad 40 procent powierzchni kraju i jest zamieszkany przez niemal 10,5 miliona osób. To 27 procent ludności Polski. Na tym obszarze znajduje się 286 miast, z których tylko 8 ma więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, a z kolei 202 liczą mniej niż 15 tysięcy mieszkańców. 60 miast to miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Polska Wschodnia odpowiada za wytwarzanie niemal 20 procent produktu krajowego brutto (PKB). Wartość PKB na jednego mieszkańca w tych województwach waha się od 67 do 84 procent średniej krajowej i od 48 do 60 procent średniej unijnej.

Dotychczasowe efekty programu

Za nami dwie perspektywy Funduszy Europejskich, podczas których makroregion Polski Wschodniej był objęty specjalnie przeznaczonym dla niego programem. W latach 2007-2013 zrealizowano Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości blisko 10 miliardów złotych. Nadal trwa realizacja Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Jego wartość wynosi ponad 8 miliardów złotych. Dzięki środkom zrealizowano do tej pory 2,5 tysiąca projektów, a nabory dla przedsiębiorców nadal trwają.

Dotychczasowe efekty programu to między innymi:

 • wsparcie 3,2 tys. przedsiębiorstw generujące inwestycje prywatne o wartości 1,5 miliarda złotych,
 • wejście na nowe rynki zagraniczne około 240 przedsiębiorców,
 •  stworzenie 2,2 tys. miejsc pracy,
 •  zakup 322 sztuk ekologicznego taboru dla komunikacji miejskiej w stolicach województw,
 •  oddanie do użytku ponad 57 kilometrów nowych tras rowerowych,
 •  wybudowanie i przebudowanie 150 kilometrów dróg,
 •  zmodernizowanie 540 kilometrów linii kolejowych oraz 10 dworców kolejowych.

Galeria zdjęć