Forum Współpracy Polsko Słowackiej Poza Obszarem Transgranicznym Logo

Rozpoczyna się Forum współpracy polsko-słowackiej poza obszarem transgranicznym

Od 26 do 27 października będzie obradować “Forum Współpracy Polsko-Słowackiej poza Obszarem Transgranicznym”. Spotkanie odbędzie się na terenie Dworu Starostów Chęcińskich w Podzamczu. Wydarzenie ma za zadanie zwrócić uwagę partnerów ze Słowacji na województwo świętokrzyskie, położone zaledwie o 4 godziny drogi od Słowacji, a posiadające ogromne walory turystyczne, klimatyczne, krajobrazowe, uzdrowiskowe, gospodarcze i edukacyjne. W ramach wydarzenia zaplanowano liczne spotkania mające na celu promocję Świętokrzyskiego, tj. dyskusje panelowe, konferencje i spotkania z przedsiębiorcami. W wydarzeniu weźmie udział Andrzej Bętkowski marszałek województwa świętokrzyskiego.

Atrakcyjność regionu wynikająca z położenia na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych kraju oraz z niewielkiej odległości od największych polskich miast Warszawy i Krakowa. Mimo braku dostępu do morza (podobnie jak Słowacja) Świętokrzyskie jest jednym z najkorzystniej położonych regionów w kraju pod względem krajobrazowym. Dostępne są liczne szlaki pieszo-rowerowe, ale i uzdrowiska znane w całej Europie. Turystów przyciągają malownicze widoki, niespotykane zjawiska krasowe, pasma górskie, puszcza jodłowa, zabytki kultury i techniki.
Region może pochwalić się rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą, edukacyjną, targową, relatywnie niskimi kosztami pracy, licznymi centrami logistycznymi, dużą ofertą terenów inwestycyjnych.

Zaplecze naukowo-badawcze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej jest bardzo intensywnie wykorzystywane przez przedsiębiorców do wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem środków UE.
Świętokrzyskie firmy budowlane należą do największych i najbardziej dynamicznych w kraju.
Ważnym działem gospodarki jest także przemysł metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny, a także spożywczy i tekstylny. Wysoka jakość towarów i usług sprawia, że oferta firm regionu znajduje nabywców nawet z dalekich zakątków świata.
W związku z powyższym strona polska widzi duże perspektywy wzrostu wymiany gospodarczej ze Słowacją.

Mając na uwadze wspomniane wyżej walory regionu, organizatorzy Forum zaprosili partnerów z Żylinskiego Samospravnego Kraju do Podzamcza, gdzie będą dyskutować o gospodarce, turystyce i wzajemnej promocji, dzięki której będzie możliwy wzrost wymiany gospodarczej między regionami. Forum ma za zadanie przedstawienie regionu w sposób atrakcyjny dla południowych sąsiadów pod względem partnerstwa gospodarczego.

Forum ma charakter otwarty. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele firm i instytucji poszukujących partnerów biznesowych lub partnerów do wspólnej realizacji projektów transgranicznych.

Strona Słowacka zaprezentuje swoją ofertę zimową (przede wszystkim w Małej Fatrze), ofertę turystyki aktywnej oraz ofertę SPA. Uczestnicy będą mogli porównać smaki win prezentowanych przez największy winiarski region na Słowacji – Małokarpacki Szlak Winny oraz Świętokrzyskie winnice. Dodatkiem artystycznym będzie widowisko „Jan III Sobieski z wizytą w Podzamczu na dziedzińcu Dworu Starostów Chęcińskich” oraz występ słowackiego zespołu Braci Jędrychowskich. Wydarzeniu będzie towarzyszyć otwarcie wystawy THIS IS SLOVAKIA.