Laureaci Nagrody Lider Edukacji pozują z dyplomami do wspólnego zdjęcia

Rozpowszechniamy innowacyjny model kształcenia praktycznego

Znaczące zwiększenie skali kształcenia zawodowego u pracodawców i nacisk na zdobywanie cenionych przez nich umiejętności praktycznych zakłada projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Instytutem Szkolenia Zawodowego w Austrii, a także szkołami zawodowymi, pracodawcami i samorządami. – Mam nadzieję, że wypracowane rozwiązania zyskają uznanie u przedstawicieli instytucji, od których zależy wdrożenie go na stałe do programu szkolnictwa zawodowego – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski w Targach Kielce podczas forum upowszechniającego wypracowany w projekcie model. Najbardziej zaangażowani pracodawcy otrzymali statuetki Ambasadora Edukacji.


Projekt o wartości ponad 17 mln 800 tys. zł trwał od sierpnia 2017 roku do czerwca br. i był współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego innowacyjne podejście zakładało zorganizowanie co najmniej 40 procent godzin zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach.

Projekt został zrealizowany w formie grantowej. W ramach konkursu o środki starały się szkoły zawodowe, samorządy, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego.

– Współczesna edukacja zawodowa odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym. Rynek pracy ewoluuje i stawia coraz większe oczekiwania wobec pracowników. Firmy poszukują osób z wiedzą zawodową i technologiczną oraz z pragmatycznymi umiejętnościami – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Marszałek podkreślił, że w obliczu wyzwań współczesnego rynku pracy samorząd województwa w porozumieniu z ekspertami z Komisji Europejskiej i Banku Światowego podjął się koordynacji współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, ich organizacjami a także samorządami – poprzez realizację pierwszego w Polsce pilotażowego projektu ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Efektem jest wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego, stanowiącego składową najlepszych rozwiązań założonych przez grantobiorców.

– Jestem przekonany, że szansa przetestowania tego modelu w szkołach zawodowych na terenie całego kraju, wraz z możliwością implementacji, będzie miała istotny wpływ na kształt nowoczesnego systemu edukacji oraz otwartego europejskiego rynku pracy – uważa marszałek Andrzej Bętkowski.

Marszałek wręczył również statuetki Ambasadora Edukacji przedsiębiorstwom realizującym zajęcia praktyczne. Otrzymało je dziesięć spośród kilkudziesięciu podmiotów, które zdecydowały się podjąć współpracę ze szkołami i przyjąć uczniów na zajęcia praktyczne w ramach projektu. Wyróżniono pracodawców, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w kształcenie zawodowe uczniów.