Rusza budowa fabryki prefabrykatów betonowych w Suchedniowie

Rusza budowa fabryki prefabrykatów betonowych w Suchedniowie

W Suchedniowie przy ul. Sportowej 10 na terenie dawnych Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil” powstanie fabryka, w której zatrudnienie znajdzie około 100 osób. Będzie produkowała elementy prefabrykowane głównie na potrzeby budownictwa wielkokubaturowego. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś uczestniczyli w inauguracji budowy fabryki oraz wmurowaniu aktu erekcyjnego.


– Bardzo mnie cieszy, że na terenie naszego regionu powstaje taki zakład, który będzie bazował na nowoczesnych liniach produkcyjnych oraz który da nowe miejsca pracy okolicznym mieszkańcom – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski. – Fabryka powstaje na obszarze, który jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie. Dużym atutem otoczenia jest bliskość dobrej infrastruktury drogowej i kolejowej.

W wydarzeniu wzięli udział m.in: posłowie Agata Wojtyszek, Krzysztof Lipiec, Michał Cieślak, senatorowie Krzysztof Słoń i Jarosław Rusiecki, wojewoda Zbigniew Koniusz, doradca wojewody Maria Zuba, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu Cezariusz Lesisz, przedstawiciele Zarząd ARP Budownictwo Sp. z o.o. Patrycja Bębas i Mariusz Domeradzki, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban.

W pierwszym etapie inwestycji planowane jest uruchomienie nowoczesnych linii technologicznych, które pozwolą na produkcję takich elementów jak: ściany warstwowe, ściany pełne, ściany dwuwarstwowe, płyty balkonowe, podwaliny, płyty stropowe kanałowych, słupy, belki, dźwigary dachowe oraz prefabrykowane biegi schodowe. Zakładana Wydajność produkcyjna linii dla elementów płytowych: ściennych i stropowych to to ok. 200 tys. m2, w skali roku. Docelowa wydajność pozostałych linii będzie zależała od specyfiki i ilości zamówień.

Fabryka zatrudni około 100 osób. Fabryka będzie produkowała elementy prefabrykowane głównie na potrzeby budownictwa wielkokubaturowego w tym budynków przemysłowych, usługowych, handlowych, biurowych, magazynowych i mieszkalnych realizowanych m.in. w Grupie ARP, w tym przedsięwzięcia Operator ARP Sp. z o.o. realizującej Program Fabryka, budownictwa społecznego realizowanego przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Inwestycja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W 2019 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła od syndyka dawne zakłady. To 11 hektarów uzbrojonego terenu. Wartość transakcji wyniosła niecałe 2 mln zł. Działka przy ul. Sportowej została wniesiona przez ARP do spółki ARP Budownictwo w bieżącym roku.

W lutym 2022 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. poinformowała, że nie zmienia planów przeprowadzenia inwestycji w Suchedniowie na terenach dawnych Zakłady Wyrobów Kamionkowych „Marwil”. Ze względu na zmianę warunków gospodarczych oraz pandemię Covid-19 potrzebne było jednak wypracowanie nowego modelu biznesowego projektu. Budowa była planowana w roku 2019, gdy warunki dla inwestycji były zupełnie inne. Warto przypomnieć tu historię upadku zakładów „Marwil”. Przed rokiem 2012 zatrudniały one w Suchedniowie i w regionie kieleckim setki pracowników. Wytwarzały rury kamionkowe i naczynia kwasoodporne. Z czasem zakłady produkowały coraz mniej. Konieczne były inwestycje, nowe maszyny i urządzenia. 30 grudnia 2012 roku została sprzedana Kopalnia Gliny Baranów będąca częścią zakładów. Teren 22,5 ha i kopalnię (sto milionów ton gliny, z której produkowano rury i naczynia), który wyceniano na wiele milionów zł. sprzedano za 2,9 mln zł. Pozbawiony dostępu do surowca zakład ostatecznie upadł. Pracownicy zostali zwolnienie bez należytych odpraw. Do kolejnych przetargów ogłoszonych przez syndyka nie zgłosił się ani jeden kupiec. Ostatecznie to Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła dawne Zakłady Wyrobów Kamionkowych „Marywil”. ARP S.A. planując przedsięwzięcie biznesowe w Suchedniowie przeprowadziła generalną segmentację otoczenia makroekonomicznego. Rozpoznała słabe i mocne strony inwestycji, szanse i zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pomyślnej realizacji tego projektu. Obecnie wchodzi on w fazę realizacji.