Wejście Do Budynku Wystawienniczego W Niemczech

Rusza nabór otwarty na targi spożywcze ANUGA 2023

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc) działających w sektorze spożywczo-przetwórczym w wyjazdowej misji gospodarczej na targi spożywcze ANUGA 2023, w terminie 7-11 października 2023 r. W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów (do 20 kg ładunku), ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu oraz stoiska wystawienniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.
W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone w Formularzu zgłoszeniowym (Kryteria formalne/ wejścia).
Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.
Termin nadsyłania wniosków: 31.01.2023 r.
Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracownika Departamentu Inwestycji i Rozwoju:
liliana.krezolek@sejmik.kielce.pl
w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza na targi spożywcze ANUGA 2023

Kontakt:

Liliana Krężołek, Łukasz Masternak
tel. (41) 395 14 52, (41) 395 14 10
Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Regulamin rekrutacji uczestnictwa przedsiębiorców w misji gospodarczej
w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie hard to pronounce, easy to do business in”

Formularz zgłoszeniowy

Formularz o ubieganie się o pomoc de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Logo Anuga

 

Zdjęcie: źródło strona:https://koelnmesse.onlinemedianet.de