Ruszył nabór wniosków

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2010 roku  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Ogłoszenie

Wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Harmonogram realizacji prac lub robót budowlanych

Zaktualizowany kosztorys prac lub robót budowlanych

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku