Akcja Szczepień Chorych Onkologicznie

ŚCO reaktywuje program szczepień dla chorych onkologicznie

Po przerwie spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, Świętokrzyskie Centrum Onkologii wznawia swój program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla pacjentów onkologicznych. Szczepionki przeznaczone są dla pacjentów z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi, takimi jak: rak płuca, rak piersi, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa.

Z programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką 13 -walentną (PCV – 13) mogą skorzystać mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy:
– ukończyli 18 rok życia
– mają rozpoznane nowotwory złośliwe, takie jak – rak płuca, rak piersi, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa
– nie rozpoczęli jeszcze leczenia onkologicznego
– nie byli szczepieni szczepionką przeciwko pneumokokom
– nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do szczepienia, w tym przeciwwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne
– wyrażą pisemną zgodę na udział w badaniu – projekcie.

Pacjenci z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi (wymienionymi powyżej), którzy jeszcze nie rozpoczęli leczenia onkologicznego, powinni zgłosić się do Gabinetu kwalifikacji do szczepień 20a-2 (budynek główny ŚCO, parter, hol za Rejestracją) – proszę iść po znaczkach (strzykawkach) naklejonych na podłodze – początek szlaku w holu głównym ŚCO. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -10.00. Można też zapytać o szczegóły szczepienia pod numerem telefonu: 885 995 103.

Szczepionka przeciwko pneumokokom zabezpiecza pacjenta przed groźnymi powikłaniami w postaci pneumokokowego zapalenia płuc oraz uogólnionego zakażenia organizmu (sepsa). Szczepionka podnosi również ogólną odporność chorego (co jest szczególnie ważne w czasie pandemii), chroni przed infekcjami i pozwala uniknąć przerywania terapii, co poprawia skuteczność leczenia przeciwnowotworowego. Szczepienie odbywa się zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa epidemiologicznego.