Maseczka

Wznowienie świadczeń rehabilitacyjnych

Drugi etap odmrażania gospodarki, obowiązujący od 4 maja 2020 r., obejmuje długo wyczekiwane przez pacjentów i fizjoterapeutów wznowienie realizacji świadczeń rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. W praktyce oznacza to przywrócenie działalności  w zakresie rehabilitacji leczniczej, realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i dziennych oraz powrót w pełnym zakresie do działalności stacjonarnych oddziałów rehabilitacji leczniczej. Nie wszystkie ośrodki rehabilitacyjne wznowiły swoją działalność. W wielu z nich nadal trwają przygotowania do uruchomienia działalności w nowym reżimie sanitarnym. Pacjentów przyjmuje już WOMP w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.

O wznowieniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Dział Rehabilitacji poinformował Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach. Drogą telefoniczną pacjenci otrzymają informacje o terminie i rodzaju zabiegów. Pacjenci mogą wrócić na fizjoterapię, a osoby ze stanami ostrymi  czy po zabiegach mogą od razu trafić do fizjoterapeutów. Na przyjęcie mogą również liczyć osoby zapisane na rehabilitację w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
W wielu oddziałach rehabilitacji medycznej, funkcjonujących przy szpitalach trwają przygotowania do wznowienia działalności. Na przyjęcie pacjentów przygotowują się oddziały rehabilitacyjne w: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, czy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
Do przywrócenia działalności rehabilitacyjnej przygotowuje się Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Pacjenci onkologiczni należą do grupy wysokiego ryzyka ze względu na znacznie obniżoną odporność, dlatego wobec nich należy zachować wszelkie możliwe środki ostrożności. W związku z tym nadal trwają przygotowania do wdrażania wszystkich zasad bezpiecznego działania. Pacjenci hospitalizowani cały czas mają świadczoną rehabilitację.
Gotowe do udzielania świadczeń jest Uzdrowisko Busko-Zdrój. Jednak placówka zatrudniająca około 200 fizjoterapeutów najbardziej oczekuje na ponowną możliwość przyjmowania kuracjuszy. W pierwszej kolejności do świadczenia usług rehabilitacyjnych powrócą Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny “Górka” oraz Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji “Krystyna”, który od początku kwietnia zawarł porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach w sprawie utworzenia w “Krystynie” izolatorium dla zarażonych koronawirusem. Jednak zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne jest tak wielkie, że przywrócenie tym placówkom pierwotnego charakteru działalności jest priorytetowe.
Rehabilitacja w „nowej rzeczywistości” nie będzie przebiegała w taki sam sposób, jak odbywała się w czasach sprzed epidemii. Warunkiem jej wznowienia jest przestrzeganie ostrego reżimu sanitarnego. Muszą być zachowane wszelkie zasady higieny i dystansu między fizjoterapeutą, a pacjentem. Obowiązuje ich noszenie maseczek ochronnych, zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów. Ponadto fizjoterapeuta musi używać jednorazowych rękawiczek, a po każdym zabiegu wymagana jest dezynfekcja wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał podczas zabiegu kontakt.