Marszałek Andrzej Bętkowski Przedstawia Projekt Budżetu Na Ekranie Prezentowane Są Wykresy Prezentujące Wydatki I Dochody

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął budżet na 2022 rok

Zakończyła się dyskusja nad przyszłorocznym budżetem województwa świętokrzyskiego i kształtem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przegłosowali obie uchwały związane z finansami regionu. Obrady radnych z dnia 28.12.2021 można śledzić za pośrednictwem internetu, w systemie esesja.tv.

Projekt uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok przedstawił radnym marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

– Przyszłoroczny budżet województwa świętokrzyskiego to budżet ambitny, rekordowy w historii regionu, a jednocześnie pełen wyzwań – tłumaczył marszałek Andrzej Bętkowski. – To wynik odważnego spojrzenia w przyszłość. Ambitny budżet został zaplanowany w oparciu o dochody, przewidywane z uwzględnieniem wsparcia z budżetu państwa i środków unijnych. Znajdą się tu liczne i długo oczekiwane, ważne zadania inwestycyjne o charakterze komunikacyjnym, kulturalnym, oświatowym i zdrowotnym. Mogą one stać się poważnym kołem zamachowym dla rozwoju województwa  – dodał marszałek.

W przewidywanym budżecie na 2022 rok dochody zaplanowano w wysokości 878,12 mln zł. W stosunku do bieżącego roku będą one wyższe o ponad 312 mln zł. Planowane wydatki przyszłoroczne to 913,7 mln zł, w tym wydatki bieżące planowane są w wysokości 421,5 mln zł, a wydatki majątkowe – 492,1 mln zł. Przyszłoroczne wydatki, zaplanowane w budżecie, wzrosną o ponad 234 mln zł. Przewidywany deficyt zostanie pokryty m.in. z pożyczki długoterminowej.

Największa kwota, planowana na przyszłoroczne inwestycje w regionie – blisko 470 mln zł dotyczy zadań komunikacyjnych, związanych z transportem i łącznością. Planowane jest m.in. dofinansowanie rozbudowy dróg: nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy Starachowic, drogi wojewódzkiej nr 755 w Zawichoście, drogi wojewódzkiej nr 777, fragmentu drogi 723 w Sandomierzu, drogi wojewódzkiej 754 wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej w Ostrowcu Św., a także m.in. budowa obwodnic Klimontowa i Nowego Korczyna. Wśród innych planowanych ważnych zadań, zapisanych w planowanym budżecie są również budowa siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, dokończenie prac w muzeum w Wiślicy, inwestycje w ochronie zdrowia i inne.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 oraz przegłosowali przyjęcie uchwały w sprawie budżetu województwa świętokrzyskiego na 2022 r.

Galeria zdjęć