Sesja Inauguracyjna Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn

Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn

Wicemarszałek Renata Janik uczestniczyła dziś w I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn, podczas której młodzi radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze. Na sesji wybrano także skład prezydium Rady.

Celem powołania młodzieżowej rady gminy jest przede wszystkim zapoznanie młodych osób z funkcjonowaniem samorządu.

– Mam nadzieję, że będzie to dla Was fascynujące doświadczenie, które zaowocuje Wam w przyszłości i być może kiedyś zostaniecie radnymi, a może nawet i wójtami, czego oczywiście Wam życzę – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

Obrady otworzył Damian Gad, opiekun MRG, a także wiceprzewodniczący rady gminy w Strawczynie:

– Droga młodzieży, Gratuluję Wam, że zostaliście wybrani radnymi w tak młodym wieku. Bycie radnym to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim ciężka praca na rzecz naszego społeczeństwa. Bardzo się cieszę, że przez kilka najbliższych miesięcy będę mógł z Wami współpracować – podkreślił Damian Gad.

MRG jest głosem młodych mieszkańców, ale również prowadzi działania na rzecz upowszechniania idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich. Ten głos młodych osób jest szczególnie ważny, ponieważ wójt, dorośli radni, urzędnicy, często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów, rozwiązań ze społeczeństwem.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn:

1. Patrycja Dylla – SP Chełmce
2. Laura Fąfara – SP Chełmce
3. Klaudia Chruściak – SP Korczyn
4. Hanna Komisarczyk – SP Korczyn
5. Wiktoria Pilarska – SP Niedźwiedź
6. Zuzanna Wychowaniec – SP Niedźwiedź
7. Jakub Błaszczyk – SP Oblęgorek
8. Maja Kasprzyk – SP Oblęgorek
9. Mateusz Ciszek – SP Oblęgorek
10. Maja Sztuka – SP Promnik
11. Weronika Szymoniak – SP Promnik
12. Julian Pańczyk – SP Ruda Strawczyńska
13. Wiktoria Picheta – SP Ruda Strawczyńska
14. Mateusz Bysiak – SP Strawczyn
15. Oliwia Sikora – SP Strawczyn
16. Natalia Zielińska – SP Strawczyn