Członkowie Komitetu W Sali Urzędu Marszałkowskiego Na Zdjęciu Zbiorowym

Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” omówił plany na 2022 rok

W poniedziałek, 20 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego spotkał się Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” by omówić zaplanowane na bieżący rok przedsięwzięcia mające na celu kultywowanie pamięci o żołnierzach z Westerplatte, szczególnie tych, którzy wywodzili się z kieleckiego 4. Pułku Piechoty Legionów. W spotkaniu wzięli udział Sekretarz Województwa Mariusz Bodo oraz Anna Ciulęba, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa.

Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” powstał w 2021 r. z inicjatywy ks. bp. Mariana Florczyka. W jego skład weszli: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita, ks. bp. Marian Florczyk, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy Magdalena Fogiel-Litwinek, dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Piotr Hałys, wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Od 2022r. partnerami komitetu są dowódca Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach płk Adam Włoczewski oraz Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Jarosław Kaleta.

Podczas poniedziałkowego spotkania Magdalena Fogiel-Litwinek, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy przedstawiła terminy i miejsca planowanych w 2022 roku przedsięwzięć.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń będzie II Rajd Rowerowy im. Westerplatczyków z Kielc na Westerplatte, który wyruszy 27 sierpnia. Jego założeniem jest pokonanie przez uczestników z województwa świętokrzyskiego ponad 500-kilometrowej trasy w ciągu pięciu dni. Wybór trasy ma znaczenie symboliczne – sprzed pomnika Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej w Kielcach do gdańskiego półwyspu Westerplatte. Dwie grupy rowerzystów przez całą trasę rajdu będą promowały pamięć o żołnierzach 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach oraz województwo świętokrzyskie. 1 września wezmą udział w uroczystych obchodach organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Także 1 września w regionie świętokrzyskim odbędzie akcja Znicz pamięci dla Westerplatczyka. Zapalając znicze na 35 mogiłach Westerplatczyków znajdujących się na terenie województwa mieszkańcy wraz z przedstawicielami Instytutu Pamięci narodowej upamiętnią uczestników obrony Westerplatte.

Wojewódzkie uroczystości „Pamiętajmy o Westerplatczykach” zaplanowano 7 września. Rozpocznie je msza święta w kieleckiej Bazylice Katedralnej a następnie będą kontynuowane na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury. Ponadto w Wojewódzkim Domu Kultury przewidziana jest premierowa projekcja filmu „Kieleckie Westerplatte”.

Z kolei 14 września odbędzie się gra miejska „Kieleccy Westerplatczycy – śladami II Wojny Światowej i jej bohaterów”. Uczestnikami będą nauczyciele i uczniowie kieleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas gry młodzież odwiedzi pomniki i groby bohaterów II Wojny Światowej , poznając tym samym miejsca pamięci narodowej w Kielcach.