Tomasz Jamka, Andzrej Bętkowski

Spotkanie online marszałków województw Domu Polski Wschodniej

Podczas posiedzenia online Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli spotkali się marszałkowie województw Domu Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel.


Dom Polski Wschodniej w Brukseli (DPW) powstał 2 grudnia 2009 r. w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Przedstawicielem Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli jest Ryszard Białacki.

W pierwszej części spotkania, w której uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka podczas spotkania marszałków zapoznano się z raportem z działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli za rok 2021, podsumowano wykonanie budżetu DPW za rok 2021 oraz omówiono plan działań i założeń na rok 2022 rok. Marszałkowie rozmawiali także o sytuacji międzynarodowej i o uchodźcach, którzy przybyli do poszczególnych regionów, o znaczeniu regionalnych portów lotniczych oraz o wschodnim szlaku rowerowym Green Velo.

W drugiej części, w której wziął udział dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel spotkali się przedstawiciele z poszczególnych regionów, którzy wchodzą w skład Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Dyskutowali m.in.: na temat planu działań Domu Polski Wschodniej na rok 2022.

Wspólne przedstawicielstwo pięciu województw w ramach Domu Polski Wschodniej, umożliwia pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej. Pozwala to skuteczniej zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.
Do zadań każdego z Biur Regionalnych – Przedstawicielstw Województw Polski Wschodniej należy m.in. :

  • Utworzenie i utrzymanie sieci bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi, biurami regionalnymi innych krajów, przedstawicielstwami polskich i zagranicznych podmiotów oraz mediami działającymi w Brukseli,
  • Lobbing w instytucjach Unii Europejskiej na rzecz inicjatyw realizowanych przez Województwa zrzeszone w DPW,
  • Reprezentowanie oraz promowanie walorów i możliwości rozwojowych makroregionu Polski Wschodniej,
  • Pomoc merytoryczna dla administracji samorządowej Województw zrzeszonych w DPW,
  • Pośrednictwo w zdobywaniu partnerów do współpracy międzyregionalnej,
  • Inicjowanie i realizowanie działań wspólnych DPW,
  • Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów służących wzmacnianiu więzi i pielęgnowaniu tożsamości narodowej Polaków w Belgii.

 

 

Galeria zdjęć