Pamiątkowe Zdjęcie Po Podpisaniu Umowy Na Dofinansowanie Projektu żłobkowego (2)

Unia wspiera świętokrzyskie żłobki

Pięć umów na dofinansowanie projektów „żłobkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zawartych dzisiaj przez Zarząd Województwa, zapewni 88 nowych miejsc opieki dla świętokrzyskich maluchów. Autorzy projektów otrzymają łącznie blisko 1,6 mln zł z Unii Europejskiej. 

– Dwa nowe żłobki powstaną w Kielcach, uruchomią je prywatne firmy – skomentowała wicemarszałek Renata Janik. – Ponadto w gminie Sobków, dzięki projektowi przygotowanemu przez tamtejszy samorząd, powstanie pierwszy publiczny żłobek. Natomiast Gmina Bogoria utworzy dodatkowe miejsca w już istniejącym żłobku samorządowym, zaś w Starachowicach przybędzie miejsc w żłobku prywatnym. Łącznie z tych nowych przedsięwzięć skorzysta 88 rodziców małych dzieci.

Projekty pozwolą m.in. na sfinansowanie prac adaptacyjnych i remontowych w lokalach, przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi. Ponadto dzięki funduszom unijnym możliwe będą zakupy mebli, zabawek oraz pomocy dydaktycznych.

– W nowych placówkach dzieci będą korzystały z opieki wykwalifikowanego personelu, będą brały również udział w zajęciach, wspomagających ich wszechstronny rozwój – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski.

– Efektem konkursów, ogłoszonych dotychczas w ramach RPOWŚ 2014-2020, jest dofinansowanie łącznie 68 projektów „żłobkowych”, na kwotę blisko 52 mln zł – podsumowała dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Dzięki temu w województwie powstało 1240 nowych miejsc opieki, a blisko 2700 rodziców oddało swoje dzieci pod fachową opiekę. To umożliwiło im powrót do pracy lub jej aktywne poszukiwanie.

 

Galeria zdjęć