Spotkanie ze świętokrzyskimi strażakami

Na zaproszenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak uczestniczyć będą w naradzie rocznej kadry kierowniczej PSP i działaczy Związku OSP RP województwa świętokrzyskiego z przedstawicielami władz służbowych i administracyjnych.