Świętokrzyscy strażacy podsumowali rok

Świętokrzyscy strażacy podsumowali rok

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach podsumowała realizację ubiegłorocznych zadań. Przedstawiono także plany, potrzeby i oczekiwania związane z 2014 rokiem. W naradzie rocznej kadry kierowniczej PSP i działaczy Związku OSP RP województwa świętokrzyskiego z przedstawicielami władz służbowych i administracyjnych uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa –  Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak.

 

– Dziś mogliśmy się przekonać, w jaki sposób zmienia się zakres wymogów, które stają na co dzień przed strażakami z państwowej służby jak i współdziałającymi z nimi strażakami z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Od wielu lat dane jest mi uczestniczyć w tworzeniu tego jednolitego i dobrze funkcjonującego mechanizmu na szczeblu regionu. To jest bardzo ważne, że przez kolejne lata poprzez wzbogacanie w sprzęt i wyposażenie podnosiły się kwalifikacje i zdolności operacyjne pododdziałów. Dziś możemy powiedzieć, że w regionie mamy sprawnie funkcjonujące jednostki, co nie znaczy, że nie mamy potrzeb i oczekiwań. W imieniu samorządu województwa chcę także pogratulować i podziękować za czynny udział strażaków w aktualizacji strategii województwa świętokrzyskiego oraz tworzeniu założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego. To jest bardzo ważne, że potrafimy razem patrzeć w przyszłość – mówił Kazimierz Kotowski.

– Ubiegły rok był dla nas wyjątkowy łaskawy m. in. ze względu na długą zimę, która powstrzymała wiele szkód związanych z masowym wypalaniem traw, które szczególnie dały się we znaki w 2012 roku. Zanotowaliśmy duży spadek interwencji. Mamy również najniższy od kilku lat wskaźnik wypadków – mówił Grzegorz Ryski, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego podsumowując ubiegłoroczne działania.

W rocznej naradzie udział wziął zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Piotr Kwiatkowski.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl