Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Pliki do pobrania

  • SPRAWOZDANIE (plik w formacie pdf o rozmiarze 294 kB) – pobierz sprawozdanie
  • UCHWAŁA Nr 3804/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 2 CZERWCA 2021 r. (plik w formacie pdf o rozmiarze 211 kB) – pobierz uchwałę