Czerwone Serce Zbudowane Z Puzzli Damskie Dłonie Układające Puzzle Obok Krople Krwi

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy, święto ludzi bezinteresownie ratujących ludzkie życie, dzieląc się najcenniejszym, trudnym do zastąpienia lekiem – własną krwią. Data jest nieprzypadkowa. Święto ustanowione zostało w dzień urodzin lekarza i badacza Karla Landsteinera, który na podstawie obserwacji wyróżnił grupy krwi oraz odkrył czynnik Rh. Naukowiec został uhonorowany za swoją pracę badawczą Nagrodą Nobla. Wszystkim honorowym krwiodawcom dziękujemy za ich pomoc i życzymy zdrowia, uśmiechu i wytrwałości.

Wszystkim chętnym, zainteresowanym udziałem w akcji krwiodawstwa przypominamy – możesz oddać honorowo krew, jeśli:

  • jesteś zdrowy
  • masz skończone 18 lat i posiadasz dowód osobisty lub paszport
  • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg)
  • nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę, nie chorujesz na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe
  • zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców
  • jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • nie jesteś na czczo

Dawcami krwi nie mogą być kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu.
Informacje o godzinach pracy w placówkach służby krwi, a także o organizowanych akcjach wyjazdowych dla krwiodawców dostępne są na stronie Świętokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.