Statuetka Nagrody Muzealnej Im. Tadeusza Włoszka

Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. Tadeusza Włoszka – zapraszamy do składania wniosków

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2024 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. Jest to piąta edycja nagrody za działalność muzealną.

Zgodnie z Uchwałą nr XXX/407/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, nagroda jest przyznawana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności muzealnej w czterech kategoriach:

  1.  Wystawa
  2.  Publikacja
  3.  Edukacja muzealna
  4.  Konserwacja zbiorów.

Nagrodą mogą zostać uhonorowani pracownicy muzeów działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Nagroda w powyższych kategoriach ma charakter pieniężny. Ponadto instytucje muzealne mogą otrzymać honorowe wyróżnienie, w postaci statuetki lub pamiątkowej plakiety, za działalność muzealną. Wnioski o nagrodę mogą składać: muzea działające na terenie województwa świętokrzyskiego, stowarzyszenia i fundacje, których cele statutowe obejmują działalność na rzecz dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki. Uroczystość wręczenia tegorocznych nagród odbędzie się we wrześniu, podczas wojewódzkiej inauguracji XXXII Europejskich Dni Dziedzictwa.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Biurze Podawczym lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy AL. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w godzinach pracy UMWŚ lub przesłać pocztą na ww. adres w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku – decyduje data wpływu wniosku.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 41 395 17 26.

Załączniki: