Obrady Komisji Budżetu I Finansów

Będzie obradować Komisja Budżetu i Finansów

20 czerwca br. w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się Komisja Budżetu i Finansów. Obrady rozpoczną się o godz. 8.30 pod przewodnictwem Łukasza Jabłońskiego.

Przedmiotem obrad Komisji będzie zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku.

Ponadto Komisja odniesie się do projektów uchwał w sprawach: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040, zmian w budżecie województwa na 2024 rok i udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego, a także przyjmie plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

Przewodniczący Komisji Łukasz Jabłoński zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek obrad Komisji Budżetu i Finansów