Świętokrzyska Młodzież Rozmawia O Rynku Pracy I Przedsiębiorczości (2)

Świętokrzyska młodzież rozmawia o rynku pracy i przedsiębiorczości

Rynek pracy oraz przedsiębiorczość młodych – tymi tematami zajmują się dziś radni z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz młodzież z naszego regionu na warsztatach diagnostycznych, które odbywają się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. W wydarzeniu bierze udział przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.

– Nic o Was bez Was – zwrócił się do świętokrzyskiej młodzieży przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, który podkreślił, że od kształtowania się sytuacji na rynku pracy zależy to , czy młodzi ludzie zostaną w regionie.

Warsztaty odbywają się w ramach prac nad dokumentem strategicznym województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”. Są skierowane do młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego w wieku od 15-24 lat oraz osób współpracujących z młodzieżą (nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych) .

Ich celem jest identyfikacja oczekiwań i potrzeb młodych ludzi oraz wypracowanie rozwiązań i pomysłów na działania, które będą wspierać aktywność osób młodych w województwie świętokrzyskim. Zapraszamy do dyskusji i aktywnego uczestnictwa w tych spotkaniach, bowiem Wasza opinia będzie niezbędna do opracowania tego dokumentu, aby stał się on prawdziwie użyteczny.

Spotkania odbywają się w podziale na cztery obszary tematyczne:

  •  rynek pracy oraz przedsiębiorczość młodych – 21 września 2023 r., Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3 w Kielcach, w godz. 10-15;
  • edukacja oraz zwiększanie udziału młodzieży w pielęgnowaniu tożsamości regionalnej, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu – 22 września 2023 r., Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3 w Kielcach, w godz. 10-15;
  • aktywność społeczna – 28 września 2023 r., Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3 w Kielcach, w godz. 11-15;
  • ekologia i racjonalne korzystanie z zasobów przyrody – 29 września 2023 r., Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3 w Kielcach, w godz. 10-15;

Na warsztaty, które odbywać się będą 28 i 29 września – zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września 2023 r. Deklarację udziału można wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego  lub na adres e-mail: mlodziezowy.sejmik@sejmik.kielce.pl poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika, wiek (liczbę ukończonych lat), miejsce zamieszkania (gmina/powiat), e-mail, numer telefonu. Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednym warsztacie diagnostycznym. Daną szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów.

Warsztaty poprowadzi zespół badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. w Kutnie, za jej pośrednictwem uczestnicy warsztatów otrzymają opracowanie analityczno-diagnostyczne, będące puntem wyjścia do dyskusji oraz formularze RODO.

W sprawie szczegółów organizacyjnych prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmiku: tel. 41 395 11 00