Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2020 oraz Biblioteka Roku 2020 województwa świętokrzyskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach rozstrzygnęła konkurs „Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2020” i „Biblioteka Roku 2020 województwa świętokrzyskiego”. Wyniki ogłosiła w przeddzień obchodzonego na całym świecie 23 kwietnia Międzynarodowego Dnia Książki. 


Wyniki konkursu

Biblioteką Roku 2020 województwa świętokrzyskiego została Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach. W tej kategorii Kapituła Konkursu wyróżniła również: Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasocinie oraz Miejsko-Gminną i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej Świętokrzyskim Bibliotekarzem Roku 2020 została Nina Turek-Kwiecień, dyrektor Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej. Za szczególne zasługi dla rozwoju bibliotek i czytelnictwa Kapituła nagrodziła Ireneusza Gliścińskiego – wójta Gminy Krasocin.

Międzynarodowy Dzień Książki

Wyniki konkursu biblioteka ogłosiła w przeddzień Międzynarodowego Dnia Książki, który obchodzony jest 23 kwietnia. To doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Obchodzony w tym roku po raz 27. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, tradycyjnie poświęcony jest promocji literatury i czytelnictwa, a także problematyki związanej z ochroną praw autorskich. Co roku staje się okazją do dyskusji na temat roli książki jako źródła wartości i wiedzy, a także skarbnicy dziedzictwa niematerialnego i różnorodności kulturowej oraz narzędzia dialogu. UNESCO zachęca uczniów, nauczycieli, czytelników z całego świata, a także wydawców i bibliotekarzy – nas wszystkich, do dzielenia się pasją do literatury i wyrażania miłości do czytania za pośrednictwem stron w mediach społecznościowych, takich jak np.: #WorldBookDay

Czytelnictwo w dobie pandemii

W sytuacji, gdy w rok od wybuchu pandemii większość szkół na całym świecie jest częściowo, lub całkowicie zamknięta, co drugi młody człowiek nie ma dostępu do jakiejkolwiek zorganizowanej formy edukacji, a wszyscy ludzie zmuszeni są ograniczać czas spędzany poza murami własnego mieszkania, książka, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, staje się źródłem siły do przezwyciężania przymusowej izolacji, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania naszych horyzontów i pobudzania kreatywności. Szczególnego znaczenia nabiera także sieć bibliotek cyfrowych, dająca dostęp do milionów książek, w tym także literatury fachowej, niezbędnej do pracy – bez wychodzenia z domu. Jedną z najwcześniej powstałych jest zainicjowana przez UNESCO i Bibliotekę Kongresu USA Światowa Biblioteka Cyfrowa (World Digital Library), pozwalająca sięgnąć bezpłatnie po ponad 19 tysięcy materiałów z ponad 200 krajów.

W ramach upowszechniania czytelnictwa oraz lepszego dostępu do książek Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach od kilku lat zapewnia czytelnikom na platformie IBUK LIBRA dostęp do elektronicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Od 28 maja 2018 r. Biblioteka rozszerzyła ofertę o książki z kategorii literatura piękna. Zasób publikacji elektronicznych Świętokrzyskiej E-Czytelni liczy obecnie ponad 4500 tytułów.

Z myślą o użytkownikach Internetu oraz ochronie najcenniejszych zbiorów zabytkowych, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach utworzyła Świętokrzyską Bibliotekę Cyfrową – pierwszą w regionie świętokrzyskim bibliotekę wirtualną. Prezentuje w niej w postaci cyfrowej wybrane zasoby tradycyjne i udostępnia je przez Internet.

źródło: unesco.pl