Otwarty konkurs ofert pn. “Świętokrzyskie dla młodych” 2019

Otwarty konkurs ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2019 roku.

Uchwała nr 122/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ws. ogłoszenia konkursu ofert

ogłoszenie o konkursie,

oferta z objaśnieniami,

wzór oferty,

zaktualizowany harmonogram,

zaktualizowany kosztorys,

wzór sprawozdania.