Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

ŚWIĘTOKRZYSKIE STYPENDIA SPORTOWE

Na podstawie Uchwały Nr XIX/240/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 31 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. Stypendium sportowe może być przyznane zawodniczce/zawodnikowi, który w roku 2022 osiągnął określony wynik sportowy w kategorii junior młodszy, junior lub młodzieżowiec oraz posiada status amatora.

Wynik, który kwalifikuje do przyznania stypendium to:

  1. uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
  2. zajęcie miejsca 1. – 8. w mistrzostwach świata,
  3. zajęcie miejsca 1. – 8. w mistrzostwach Europy,
  4. zajęcie I miejsca w mistrzostwach Polski,
  5. stypendium może być również przyznane zawodnikom powołanym do reprezentacji kraju i biorącym udział w zgrupowaniu.

Wnioski stypendialne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego lub wysłać pocztą na adres: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Informacje na temat stypendiów sportowych można uzyskać pod numerem telefonu: 41 395 10 58.

Załączniki:

Zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych

Wniosek stypendialny

Oświadczenie podatkowe

Oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego