Marszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Bętkowski i radny Sejmiku Gerard Pedrycz podczas uroczystego apelu Brygady

Świętują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

11 czerwca swoje doroczne święto obchodzi 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Na Placu Apelowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbył się uroczysty apel – były życzenia z okazji święta Brygady, ślubowanie żołnierzy awansowanych na pierwszy stopień podoficerski oraz awanse i odznaczenia. Gośćmi uroczystości byli  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

– Największą wartością każdej organizacji, w tym także formacji wojskowej są ludzie, którzy ją tworzą – podkreśla Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. – Dlatego na ręce dowódcy, Pana Pułkownika Sławomira Machniewicza, składam ogromne podziękowania wszystkim świętokrzyskim żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej –  za odpowiedzialną służbę, za ponoszone trudy, za wszelkie działania, podejmowane w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Z okazji święta przewodniczący sejmiku Andrzej Bętkowski przekazał wszystkim żołnierzom życzenia zdrowia, wielu sił fizycznych i pogody ducha podczas codziennej służby, a także sukcesów w realizacji planów zawodowych i osobistych.

 – Święto 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w tym roku obchodzone jest już po raz szósty – podkreślał podczas uroczystego apelu komendant Brygady, pułkownik Sławomir Machniewicz. Ustanowione zostało 11 czerwca dla upamiętnienia daty sprowadzenia w 1993 roku z Wielkiej Brytanii i pochówku na Wykusie, nieopodal Wąchocka, prochów mjr cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt” – patrona 10 ŚBOT.

Formowanie brygady rozpoczęło się w trzecim etapie budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, na początku 2018 roku. Struktura brygady budowana była bardzo szybko, już w wrześniu tego samego roku zaczęły się pierwsze szkolenia, a pierwsza – historyczna przysięga świętokrzyskich żołnierzy WOT odbyła się 23 września 2018  r. w Kielcach. Natomiast 15 sierpnia 2020 r. 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo województwa świętokrzyskiego.

Obecnie brygada liczy około 2 tysięcy żołnierzy, z których 30 procent to panie. W jej szeregach służą osoby w wieku od 18 do 55 lat.

 Poprzedni dowódcy budowali struktury jednostki, prowadzili szkolenia, a szeregi brygady zasilali  żołnierze. Kryzys na granicy z Białorusią, konflikt na Ukrainie i generalnie sytuacja geopolityczna w Europie pokazuje, że przyszłość  przynosi nowe wyzwania. Tym bardziej cieszę się, że nowi żołnierze wciąż wstępuję w szeregi 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej-  mówił podczas uroczystości dowódca brygady.

W trakcie apelu Święta Brygady odbyło się uroczyste ślubowanie żołnierzy mianowanych na pierwszy stopień podoficerski. Wręczone zostały także odznaczenia  „Zasłużony Żołnierz RP”, medale „Zasłużony Żołnierz Obrony Terytorialnej” oraz Odznaki Honorowe 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Gośćmi uroczystego apelu, który zakończyła parada wojskowa, byli parlamentarzyści RP – senator Krzysztof Słoń i poseł Krzysztof Lipiec, przedstawiciele urzędów administracji państwowej i samorządowej, w tym także radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Gerard Pedrycz, służb mundurowych oraz rodziny żołnierzy mianowanych na stopień podoficerski.

 

Misją świętokrzyskich terytorialsów jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – podczas katastrof czy ataków terrorystycznych.

W czasie wojny żołnierze WOT realizować mają m.in. działania związane z zabezpieczeniem swobody przemieszczania się wojsk operacyjnych oraz sił sojuszniczych.

W celu realizacji postawionych przed sobą zadań terytorialsi współpracują m.in.  z wojewódzkimi oddziałami Polskiego Czerwonego Krzyża, Straży Granicznej, Policji, Staży Pożarnej, służb medycznych, ze szkołami, a także z urzędami administracji państwowej  i samorządowej.

Pierwszym sprawdzianem dla żołnierzy 10 ŚBOT było wsparcie służb ratunkowych w czasie podtopień po ulewnych deszczach, które nawiedziły region w 2019 r. Świętokrzyscy Terytorialsi wspólnie z medykami byli też na pierwszej linii walki z COVID-19, podczas całego okresu trwania pandemii koronawirusa. Od początku kryzysu migracyjnego wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej pełnią także służbę na granicy polsko-białoruskiej, w ramach akcji „Silne Wsparcie”.