Statuetki nagrody Świętokrzyska Victoria

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do “Świętokrzyskiej Victorii”

Do 6 lutego można nadsyłać zgłoszenia do każdej z trzech kategorii “Świętokrzyskiej Victorii” – Osobowość, Przedsiębiorczość oraz Samorządność. Formularze zgłoszeniowe i regulamin można pobrać poniżej.

Nagroda Świętokrzyska Victoria została ustanowiona Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk
i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego.

Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

 • „Samorządność” (dla gmin i powiatów),
 • „Osobowość” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.),
 • „Przedsiębiorczość”.

Tegoroczna edycja będzie już 11. w historii nagrody. Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 6 lutego. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów jedenastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas, której ogłoszone zostaną wyniki odbędzie się 5 marca 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin Przyznawania Nagrody

Formularz zgłoszeniowy – Osobowość

Formularz zgłoszeniowy – Samorządność

Formularz zgłoszeniowy – Przedsiębiorczość

Zgłoszenia należy przesyłać

 • drogą mailową, na adres: swietokrzyska.victoria@sejmik.kielce.pl,
 • pocztą tradycyjną na adres:Kancelaria Zarządu
  Sekretariat Nagrody „Świętokrzyska Victoria”
  Pokój nr 106
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce

Informacji telefonicznych udzielają pracownicy sekretariatu nagrody pod nr (41) 342 15 43.