Uczestnicy Na Rowerach W Sportowych Ubraniach

Trzeci otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

 W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:

  • Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych,

Oddział Sportu  tel.: 41 342 10 58

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

  1. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

fax. 41 344 52 65

e-mail: sekretariat.est@sejmik.kielce.pl

Załączniki: