Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (1)

Fundusze unijne wzmocnią markę regionu

Prace konserwatorskie, rozbudowa infrastruktury kulturalnej, podnoszenie atrakcyjności miejsc turystycznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi mobilnych – sześć projektów otrzyma w sumie ponad 2,7 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na działania związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego projektów, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.

– W związku z wysokim kursem euro i powstałym dzięki temu oszczędnościom, a także przesunięciom środków funduszowych, mogliśmy dofinansować wszystkie projekty, które znajdowały się na liście rezerwowej w Działaniu 4.4 – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Wsparcie w ramach RPO otrzymało sześć przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł.

Te projekty to wyjątkowe spotkanie tradycji z nowoczesnością, bowiem dofinansowanie otrzymały zarówno cenne, wielowiekowe zabytki, które dzięki pracom konserwatorskim odzyskają dawny blask, jak i nowatorskie pomysły, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Unijne wsparcie trafi do trzech parafii – w Wodzisławiu, Ćmielowie i Koniemłotach, które prowadzić będą renowacje zabytkowych budowli sakralnych. Lokalna Organizacja Turystyczna Moc Ponidzia przygotowała projekt polegający na połączeniu sześciu miejscowości w siedmiu lokalizacjach we wspólny szlak kulturowy, wykorzystujący elementy małej architektury. Zlokalizowane one będą w Busku – Zdroju, Solcu – Zdroju, Nowym Korczynie, Stopnicy, Gnojnie i Pacanowie. Do promocji walorów Ponidzia zostaną wykorzystane narzędzia informatyczne. Natomiast projekt Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego „Szlak Świętokrzyskich Stanic Skautowych” zakłada stworzenie czterech mobilnych stanic w Końskich, Starachowicach, Suchedniowie oraz Busku – Zdroju, które utworzą ciąg wędrówkowy z południa na północ naszego województwa. Będzie to znakomita szansa na poznanie wartościowych miejsc i obiektów ważnych dla dziedzictwa kulturowego regionu. Dodatkowo, program wspierany będzie aplikacją mobilną. Ostatni projekt, który otrzymał unijne dofinansowanie to przedsięwzięcie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, które służyć będzie podniesieniu atrakcyjności placówki w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej. Zaplanowano informatyzację Dworu Starościńskiego, stworzenie aplikacji mobilnej, rozbudowę strony internetowej RCNT o funkcję wirtualnego spaceru, powstanie również plenerowe kino letnie i odtworzona zostanie aleja lipowa.

– Każde nowe przedsięwzięcie, każda nowa inicjatywa związana z obszarem dziedzictwa kulturowego i naturalnego to inwestycja w budowanie i wzmacnianie marki naszego regionu i promocję jego potencjału. Niezwykle cenne są także pomysły związane z tworzeniem nowych produktów turystycznych. Cieszę się, że na ten cel możemy wykorzystywać środki unijne – podsumowuje Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.