Home Office 1207834 960 720

Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”

Uczniowie szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego mogą wziąć udział w trzeciej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”. Jedną z kategorii jest wykonanie prezentacji na temat ulubionego bohatera książkowego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.


Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym, upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego, zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem, a także rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej
Konkursu przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
Kategoria III – uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

Tematy prac konkursowych:
Kategoria I: Wykonanie w programie Scratch 3.0 multimedialnej prezentacji na temat „Najciekawsza przygoda Twojego ulubionego bohatera książkowego”.
Kategoria II: Wykonanie w programie Scratch 3.0 multimedialnej prezentacji z elementami gry edukacyjnej na temat „Z biografii wybitnych matematyków”.
Kategoria III: Wykonanie w programie Scratch 3.0 gry edukacyjnej „Szanuję środowisko – z ekologią za pan brat”.

Uczniowie swoje prace muszą przygotować do 30 marca 2019 roku. Do 12 kwietnia Szkolne Komisje Konkursowe powinny przesłać najlepsze prace do Komisji Wojewódzkiej. Finaliści powinni być wyłonieni do 17 maja 2019 roku. Finał konkursu odbędzie się w czerwcu.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz załączniki