Uchodźcy z Ukrainy integrowali się na pikniku w Tokarni

Uchodźcy z Ukrainy integrowali się na pikniku w Tokarni/Біженці з України інтегрувалися на пікніку в Токарні

Integracja obywateli Ukrainy ze społecznością województwa a także możliwość prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu – taki był cel pikniku dla uchodźców zamieszkujących nasz region, zorganizowanego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, który odbył się dziś w skansenie w Tokarni. W wydarzeniu wzięli udział: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, przedstawiciele samorządów, z którymi realizowany jest projekt.

Uczestnikom zapewniono szereg atrakcji, były: konkursy, pokazy taneczne, zabawy, stoisko z malowaniem twarzy i włosów, zmywalne tatuaże, dmuchana zjeżdżalnia, tor przeszkód i mini wesołe miasteczko, a także bezpłatna strefa gastronomiczna. Podczas pikniku odbyły się występy artystyczne lokalnych artystów oraz zespołów dzieci z Ukrainy. Gwiazdą wydarzenia był Zespół ENEJ.

 – Świętokrzyskie dla Ukrainy, to bardzo ważny projekt, innowacyjny w skali kraju. Jako pierwsze województwo przystąpiliśmy do realizacji tego typu zadań. Powitaliśmy Ukraińców wszystkimi formami wsparcia, których oczekiwali. Dziś nasi sąsiedzi integrują się wspólnie z mieszkańcami regionu. Dla nich ważne też jest takie wsparcie, które pozwoli im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Cieszymy się, że możemy ich tu gościć – mówiła dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus.

Uczestników pikniku odwiedzili także wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk i wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

Wydarzenie finansowane było EFS w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Projekt Świętokrzyskie dla Ukrainy:

  • Realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Partnerami projektu są: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Miasto Kielce, Powiat kielecki, Powiat skarżyski, Powiat starachowicki, Powiat włoszczowski.

 

Біженці з України інтегрувалися на пікніку в Токарні

Інтеграція українських громадян із громадою воєводства, а також можливість представити культуру та спадщину нашого регіону – такою була мета пікніка для біженців, які проживають у нашому регіоні, організованого в рамках проекту «Свєнтокшиське для України», який відбувся сьогодні в музеї під відкритим небом у Токарні. У заході взяли участь директор Регіонального Осередку Соціальної Політики Ельжбета Корусь та її заступник Аркадіуш Сліпіковскі,
а також представники органів місцевого самоврядування, з якими реалізується проект.

На учасників чекала низка розваг: конкурси, танцювальні шоу, ігри, стенд для малювання обличчя та волосся, татуювання, що змиваються, надувна гірка, смуга перешкод та міні-парк розваг, а також безкоштовний фудкорт. Під час пікніку відбулися художні виступи місцевих артистів та колективів дітей з України. Зіркою заходу став гурт ENEJ.

–  Свєнтокшиське для України – це дуже важливий проект, інноваційний
у національному масштабі. Ми були першим воєвудством, яке взялося до реалізації такого типу завдання. Ми зустріли українців усіма формами підтримки, на яку вони розраховували. Сьогодні наші сусіди інтегруються разом із мешканцями регіону. Для них також важлива така підтримка, яка дозволить знайти себе в новій реальності.
Ми раді, що можемо їх тут прийняти, – розповіла Ельжбета Корусь, директор Регіонального Осередку Соціальної Політики.

Учасників пікніка також відвідали віце-міністр закордонних справ Пьотр Вавжик та вфце-міністр спорту та туризму Анна Крупка.

Захід профінансовано ЄСФ у рамках проекту під назвою «Свєнтокшиське для України».

Проект Свєнтокшиське для України:

  • Реалізується Свєнтокшиським Воєводством у рамках Регіональної Операційної Програми Свєнтокшиського Воєводства на 2014-2020 рр. Пріоритетний Напрямок 9 Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю, Захід 9.1 Активна інтеграція, що збільшує можливості працевлаштування. Проект «Свєнтокшиське для України» реалізує Маршалківський Уряд Свєнтокшиського Воєводства. Лідером проекту є Регіональний Осередок Соціальної Політики. Партнерами проекту є: Воєводський Уряд Праці в Кельце, місто Кельце, повіт Келецький, повіт Скаржиський, повіт Стараховіцький, повіт Влощовський.

 

Logo

Logo