Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału środków otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych