Plakat Spektaklu Fragment Twarzy Stefana żeromskiego Oraz Napis Nazwy Spektaklu

“Uciekła mi przepióreczka” jeszcze w grudniu w kieleckim teatrze

30 grudnia br. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wystawi sztukę Stefana Żeromskiego “Uciekła mi przepióreczka”, w reżyserii Michała Kotańskiego, w opracowaniu dramatu wg koncepcji Krystyny Duniec i Pawła Sablika.

Dramat “Uciekła mi przepióreczka” powstał w 1924 r., rok później został wystawiony w Teatrze Narodowym w Warszawie przez Juliusza Osterwę. Do tekstu tego w okresie międzywojnia wielokrotnie wracano, prezentując na deskach teatralnych historię głównego bohatera Edwarda Przełęckiego, naukowca, społecznika, jego trudnej relacji z zakochaną w nim nauczycielką Dorotą Smugoniową, idei edukacji i tworzenia uniwersytetu ludowego, prezentacji człowieka w dobie kryzysu wartości i przemian społecznych.

Wystawienie zapomnianego dramatu Stefana Żeromskiego, po prawie stu latach od jego ogromnego sukcesu i popularności, wymaga przejrzenia się mu w formie współczesnej rewizji. “Przepióreczka…” we współczesnym odczytaniu opowiada o feministycznej emancypacji, potrzebie wypracowania ludowej podmiotowości, ekonomicznym oraz społecznym aspektom dostępu do nauki i kultury. Młodopolska sztuka Żeromskiego to wciąż opowieść o systemie edukacji w jego wyjątkowej formie Uniwersytetu Ludowego – w nowej kieleckiej interpretacji realizowanego pod hasłem: “Sami się nauczymy”.

Spektakl reżyseruje Michał Kotański, występują:Ewelina Gronowska, Joanna Kasperek, Mateusz Bernacik, Bartłomiej Cabaj, Jacek Mąka, Wojciech Niemczyk, Andrzej Plata, Łukasz Pruchniewicz, Dawid Żłobiński.