Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i marszałek Andrzej Bętkowski składają wieniec pod tablicą upamietniającą pogrom Żydów w Kielcach

Upamiętnili ofiary pogromu

4 lipca 1946 roku w pogromie ludności żydowskiej w Kielcach zginęło 40 osób. W 73. rocznicę tych tragicznych wydarzeń kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary złożyli przedstawiciele parlamentarzystów, władz państwowych, samorządowych oraz kieleckich instytucji.

 

 

W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego wieniec złożył poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, a samorząd województwa świętokrzyskiego reprezentowali przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz marszałek Andrzej Bętkowski. W uroczystościach uczestniczył również Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

 

 

 

 

 

Po południu sprzed pomnika „Menora” przy al. IX Wieków Kielc wyruszył Marsz Pamięci Modlitwy organizowany przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Na trasie marszu jak co roku znalazł się budynek dawnej synagogi i kamienica przy ul. Planty 7 oraz cmentarz żydowski w Kielcach. Tam, około godziny 17.00, przy grobie ofiar odbyła się międzyreligijna modlitwa.

Obchody pod hasłem „Pamięć pokoleń” zorganizowali wspólnie Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Muzeum Historii Kielc i Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Lokalizacja