Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad występowania mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Ogłoszenie o konsultacjach

formularz uwag

Projekt uchwały Sejmiku