Dla Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Pliki do pobrania

Pismo do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu WojewódzkiegoData dołączenia 2017-06-29, att722830_pismo_do_dyrektora_wydzialu_polityki_spolecznej_i_zdrowia_swietokrzyskiego_urzedu_wojewodzkiego.docx

Załącznik 4 diagnoza dla organów kontrolnych wojewody działających z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczejData dołączenia 2017-06-29, att722831_zalacznik_4_diagnoza_dla_organow_kontrolnych_wojewody_dzialajacych_z_zakresu_wsparcia_rodziny_i_pieczy_zastepczej.docx