Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej dokumenty rekrutacyjne w dwóch rodzajach: edytowalnej word oraz nieedytowalnej pdf.

 

Prosimy o wypełnianie „Formularza zgłoszeniowego”  w formie Word – owskiej, tak, aby wszelkie wpisywane przez Państwa dane nie zostały  błędnie odczytane przez pracownika weryfikującego formularz. Następnie prosimy o wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie we wskazanych miejscach  wypełnionej dokumentacji.

Pliki do pobrania

ANKIETA-MOTYWACYJNA-2.docxData dołączenia 2017-10-27, att739420_ankieta_motywacyjna_2.docx

ANKIETA-MOTYWACYJNA-1.pdfData dołączenia 2017-10-27, att739421_ankieta_motywacyjna_1.pdf

DEKLARACJA-UCZESTNICTWA-2.docxData dołączenia 2017-10-27, att739422_deklaracja_uczestnictwa_2.docx

DEKLARACJA-UCZESTNICTWA.pdfData dołączenia 2017-10-27, att739423_deklaracja_uczestnictwa.pdf

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-1.docData dołączenia 2017-10-27, att739424_formularz_zgloszeniowy_1.doc

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-1.pdfData dołączenia 2017-10-27, att739425_formularz_zgloszeniowy_1.pdf

REGULAMIN-REKRUTACJI.docData dołączenia 2017-10-27, att739426_regulamin_rekrutacji.doc

REGULAMIN-REKRUTACJI.pdfData dołączenia 2017-10-27, att739427_regulamin_rekrutacji.pdf