„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej informuje, iż w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie trzeciej edycji projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość sfinansowania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Informacja dot. specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny