bez%C2%A0tytu%C5%82u

Projekt e-Zdrowie

„e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych jednostkach służby zdrowia – etap I”

bez%C2%A0tytu%C5%82u

 

Termin „eZdrowie” obejmuje wszelkie zastosowania technologii teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia.

Narzędzia eZdrowia służą między innymi komunikacji między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia. Mogą one również obejmować sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne kartoteki, usługi telemedycyny oraz przenośne lub nadające się do noszenia na sobie urządzenia komunikacyjne, wspomagające pacjenta i umożliwiające monitorowanie jego stanu zdrowia.

Narzędzia te, a także informacje, które można dzięki nim uzyskać, niejednokrotnie mogą przyczynić się do uratowania życia. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w obecnych czasach, gdy coraz więcej pacjentów i obywateli podróżuje po różnych krajach. Narzędzia eZdrowia mogą przynieść znaczące korzyści całemu społeczeństwu, dzięki poprawie dostępu do opieki zdrowotnej i jej jakości. eZdrowie pozwala opiece zdrowotnej skoncentrować się na potrzebach pacjenta oraz umożliwia poprawę skuteczności, wydajności i trwałości funkcjonowania całego sektora zdrowia.

Koordynując interdyscyplinarne działania w dziedzinach powiązanych ze zdrowiem i angażując w nie wszystkie zainteresowane strony, Unia Europejska dąży do stworzenia „europejskiego obszaru eZdrowia”. Ma on pozwolić uniknąć fragmentaryzacji rynku i przyczynić się do rozpowszechniania sprawdzonych rozwiązań. Cele szczegółowe obejmują stworzenie struktury elektronicznych kartotek dzięki normalizacji i wymianie informacji, utworzenie sieci informacji łączących punkty opieki zdrowotnej w celu koordynowania reakcji na zagrożenia dla zdrowia, zapewnienie usług zdrowotnych online, takich jak informacje na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, jak również telekonsultacje oraz wypisywanie recept i zwrot kosztów drogą elektroniczną. W tym celu konieczne jest uwzględnianie przy realizacji strategii i projektów potrzeb społeczeństwa, pacjentów oraz osób związanych zawodowo ze służbą zdrowia.

Źródło: Zdrowie-UE

 

wiki

eHealth (also written e-health) is a relatively recent term for healthcare practice which is supported by electronic processes and communication. The term is inconsistently used: some would argue it is interchangeable with health care informatics, while others use it in the narrower sense of healthcare practice using the Internet. The term can encompass a range of services that are at the edge of medicine/healthcare and information technology:

  • Electronic Medical Records: enable easy communication of patient data between different healthcare professionals (GPs, specialists, care team, pharmacy)
  • Telemedicine: includes all types of physical and psychological measurements that do not require a patient to travel to a specialist. When this service works, patients need to travel less to a specialist or conversely the specialist has a larger catchment area.
  • Evidence Based Medicine: entails a system that provides information on appropriate treatment under certain patient conditions. A healthcare professional can look up whether his/her diagnosis is in line with scientific research. The advantage is that the data can be kept up-to-date.[citation needed]
  • Consumer Health Informatics (or citizen-oriented information provision): both healthy individuals and patients want to be informed on medical topics.
  • Health knowledge management (or specialist-oriented information provision): e.g. in an overview of latest medical journals, best practice guidelines or epidemiological tracking.
  • Virtual healthcare teams: consist of healthcare professionals who collaborate and share information on patients through digital equipment (for transmural care).

Źródło: Wikipedia

O Projekcie

 Cel i założenia projektu „E – Zdrowie Województwa Świętokrzyskiego”