Rady Seniorów

Zgodnie z zapisami Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do zadań samorządu należy między innymi inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej. Osoby starsze niejednokrotnie dysponują dużą wiedzą i doświadczeniem. Efektywne wykorzystanie tych zasobów jest wyzwaniem dzisiejszych czasów. Działania te na ogół realizowane są w ramach działalności organizacji pozarządowych. Aby usprawnić współpracę i przepływ informacji, gminy mogą powoływać Gminne Rady Seniorów, co umożliwia nowelizacja ustawy z dnia 11 października 2013 r. o samorządzie gminnym – art.5c.

Przykładowy opis procedury tworzenia i statut gminnej rady seniorów zawarte są m.in. w publikacji
Gminne Rady Seniorów w Praktyce – Wybrane zagadnienia,
Wiesława Borczyk, Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa
Nowy Sącz, 2014

Wykaz Rad Seniorów