Ramowy Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2022

Ramowy Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXVIII/552/17 z dnia 20 listopada 2017 r.

Założenia ramowego programu adresowane są do osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie w nurcie interwencyjnym, tj. do pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób tworzących skład zespołów interdyscyplinarnych oraz terapeutów chcących rozszerzyć umiejętności pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc. W pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie stosuje się obecnie w Polsce różnorodne modele pracy, dominującym jest model z Duluth, popularyzowany jest również model Partner. Za skuteczny uważa się także oddziaływania oparte na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). Model podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach pozwala na osiągnięcie celów ustalonych wspólnie z klientem przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Powiaty wdrażają też modele mieszane, tworząc autorskie programy korekcyjno-edukacyjne, wykorzystujące elementy z każdego wyżej wymienionych nurtów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Istotą oddziaływań nie jest bowiem wybór nurtu pracy a jej skuteczność, która ocenia się po zmianie zachowań uczestnika programu na nieprzemocowe. Współcześnie w programach dla sprawców dominuje poszukiwanie modelu integracyjnego, tzn. łączącego wybrane elementy tradycyjnych modeli.

Pliki do pobrania

Ramowy Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2022Data dołączenia 2017-12-20, att747310_ramowy_program_oddzialywan_korekcyjno_edukacyjnych_dla_sprawcow_przemocy_w_rodzinie_na_lata_2017_2022.pdf