Rzecznik praw pacjenta przypomina

Rzecznik praw pacjenta przypomina

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego włączył się w upowszechnianie informacji na temat kampanii społecznej rzecznika praw pacjenta pt. ,,Rzecznik praw pacjenta przypomina”. Między innymi poprzez internetowe spoty reklamowe pacjenci dowiadują się o przysługujących im prawach takich jak: prawo do informacji o stanie zdrowia i sposobie leczenia, prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do intymności i godności, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawo dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia.

 

Druga kampania społeczna rzecznika praw pacjenta ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej. Spoty reklamowe emitowane są również na ekranach LCD znajdujących się w wybranych placówkach medycznych.

Spoty oraz inne materiały powstałe na potrzeby kampanii dostępne są na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl

Funkcjonuje również ogólnopolska bezpłatna infolinia rzecznika praw pacjenta: 800-190-590. Mogą z niej korzystać pacjenci, których prawa zostały naruszone lub są niewłaściwie realizowane, można też zwracać się tam z pytaniami i wątpliwościami. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.  9-21.