Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych działa powołana Zarządzeniem Marszałka Nr 12/08 Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rada jest  organem opiniująco – doradczym, inicjuje  działania, przedstawia propozycje, których realizacja ma wpływać na poprawę warunków  funkcjonowania społeczno – zawodowego osób niepełnosprawnych. W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, samorządów terytorialnych oraz administracji rządowej.

Skład Rady:

  • Tomasz Bugajny – Przewodniczący
  • Zofia Łachut – Sekretarz
  • Adam Sarnot – Członek
  • Stanisław Gratka – Członek
  • Grzegorz Toporek – Członek
  • Beata Przeździńska – Członek
  • Maria Tarka – Członek

Obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. kontaktowy: 41 342-14-02