Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXXVIII/552/17 z dnia 20 listopada 2017 r.

Opracowanie i realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu Samorządu Województwa jest zadaniem wynikającym z art. 6 ust. 6 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach minionego okresu  programowego tj. lat 2011-2016. Założenia Programu na lata 2017-2022 wpisują się w kontekst zapisów zaktualizowanego w 2014 roku Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022Data dołączenia 2017-12-20, att747290_wojewodzki_program_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_na_lata_2017_2022.pdf