Dyrektorzy Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczą zdalnie w spotkaniu online

W Busku-Zdroju o stanie prac nad nowym programem regionalnym na lata 2021-2027

O Strategii Rozwoju Ponadlokalnego OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska i możliwościach pozyskania na jej realizację funduszy unijnych rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 19 września.

W formule online uczestniczyło w nim kierownictwo Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – dyrektor Jacek Sułek oraz zastępca dyrektora – Tomasz Janusz, którzy zaprezentowali zebranym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju stan prac nad nowym programem regionalnym na lata 2021-2027.

– Mamy już za sobą najważniejszy etap konsultacji z Komisją Europejską projektu programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – podkreślił dyrektor Sułek. – Do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze kilka kwestii dotyczących m.in. zbiorników wielofunkcyjnych, instrumentów zwrotnych czy projektów badawczo-rozwojowych. Chcemy, by do końca października projekt był już ostatecznie napisany z uwzględnieniem uwag Komisji Europejskiej, tak by zyskał jej roboczą akceptację. Pracujemy bardzo intensywnie, bowiem do końca roku dokument musi być ostatecznie zatwierdzony.

Dyrektor Sułek dodał, że Komisja Europejska nie zgłasza większych uwag co do zapisów dotyczących instrumentów terytorialnych. To na pewno dobra wiadomość dla obszarów strategicznej interwencji, takich jak Świętokrzyskie Uzdrowiska, które szansę rozwoju widzą w możliwości wykorzystania środków unijnych. Przypomnijmy, że OSI ŚU tworzą cztery gminy: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów oraz części dwóch powiatów: buskiego i kazimierskiego Bez wątpienia największymi atutami tego obszaru są walory uzdrowiskowe dzięki występowaniu złóż wód leczniczych, unikalne środowisko przyrodnicze, dostępność infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, położenie, a także korzystne warunki do rozwoju gospodarczego.

Te wszystkie aspekty zostały uwzględnione w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, który został zaprezentowany podczas poniedziałkowego spotkania. Waldemar Sikora – burmistrz Buska-Zdroju przedstawił założenia celów strategicznych zawartych w dokumencie. Dwa najważniejsze to – rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego służący prezentacji walorów dziedzictwa przyrodniczego na trasie SPA VELO oraz rozwój turystyki zdrowotnej poprzez tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury Szlaku Świętokrzyskich Uzdrowisk. Pozostałe cele skupiają się wokół takich zagadnień jak m.in. wspieranie efektywności energetycznej czy rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. Realizacja wszystkich ma służyć wykreowaniu silnej marki, jaką mogą stać się świętokrzyskie uzdrowiska.