Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014 – 2020

W Gminie Bieliny podsumowano Lokalną Strategię Rozwoju

Blisko 3 miliony złotych trafiło do gminy Bieliny w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014 – 2020. Dziś na konferencji podsumowano wdrażanie strategii, prezentując projekty z ostatniej perspektywy finansowej, realizowane dzięki środkom będącym w dyspozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry. W konferencji uczestniczyła marszałek Renata Janik.

 – Dobra współpraca zawsze owocuje. Te liczne projekty, które zrealizowaliście, dają Wam możliwość tworzenia oddolnych inicjatyw tych wszystkich działań, które Was łączą oraz integrują. Mam nadzieję, że z tej nowej perspektywy, którą już wdrażamy, skorzystają mieszkańcy Bielin, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe – mówiła marszałek Renata Janik.

Konferencja podsumowała wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry, której gmina Bieliny jest założycielem i członkiem od początku jej funkcjonowania, od 2006 roku. Obszar ten obejmuje również Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączną, Suchedniów, Wąchock.

Podczas spotkania zaprezentowano głównie projekty, zrealizowane na terenie Gminy Bieliny dzięki środkom pozostającym w dyspozycji LGD na wdrażanie strategii w ostatniej perspektywie finansowej.

W ramach wdrażania LSR kwota wszystkich środków, które trafiły do gminy Bieliny wyniosła 2 755 016,98 zł:

  • w ramach przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej z terenu gminy Bieliny dofinansowanie otrzymały 22 osoby na łączną kwotę: 1 400 000,00 zł,
  • kwota wszystkich pozyskanych grantów przez organizacje z terenu gminy Bieliny wyniosła – 137 286,39 zł,
  • kwota wszystkich pozyskanych środków w ramach konkursów przez organizacje z terenu gminy Bieliny – 364 216,48 zł,
  • w ramach przedsięwzięcia I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej z terenu gminy Bieliny dofinansowanie otrzymało 2 przedsiębiorców na łączną kwotę – 474 980,00 zł.
  • kwota środków przeznaczonych w ramach realizowanych operacji własnych na działania dla gminy Bieliny – 186 482,82 zł

 

 

 

Galeria zdjęć