Andrzej Mochoń, Bogdan Wenta, konsul, Andrzej Bętkowski i Tomasz Jamka

W listopadzie w Kielcach odbędzie się polsko-ukraińska konferencja

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa uroczyście podpisali dziś z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą porozumienie w sprawie współorganizacji polsko-ukraińskiej konferencji, która odbędzie się 21 listopada br. w Targach Kielce.  Tytuł wydarzenia to “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. W dzisiejszej uroczystości wziął udział Wiaczesław Wojnarowskyj, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie.

Integralną częścią listopadowej konferencji będzie przyjazdowa misja gospodarcza 15 przedsiębiorców z Ukrainy oraz proces sieciowania ich z kieleckimi firmami w ramach wytypowanych, inteligentnych i kluczowych specjalizacji. Ta część sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele biznesu i instytucji okołobiznesowych, reprezentanci władz lokalnych oraz państwowych, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe z Polski i Ukrainy. Tematyka konferencji skupiona będzie wokół potencjalnych źródeł i sposobów finansowania odbudowy Ukrainy, znaczenie partnerstw regionalnych i lokalnych w kontaktach dwustronnych Polski i Ukrainy, prezentacji przykładów udanych inwestycji kieleckich i winnickich w sąsiednim kraju, sieciowania i kojarzenia uczestników wydarzenia.

– Pragniemy patrzeć w przyszłość, ponieważ żywimy nadzieję, że niedługo nastąpi kres agresji rosyjskiej i wojny u naszych wschodnich przyjaciół i nastąpi odbudowa, niestety bardzo zniszczonej i dotkliwie cierpiącej, Ukrainy. Jako województwo chcemy partycypować w logistyce związanej z transportem naszych partnerów z Ukrainy i na Ukrainę, zabezpieczeniem zakwaterowania i wyżywienia oraz innymi wyzwaniami związanymi z planowaną w listopadzie konferencją – mówił podczas uroczystości podpisania porozumienia marszałek Andrzej Bętkowski. – Wieloletnia współpraca świętokrzysko-winnicka zobowiązuje. Ale równie ważna jest przyjaźń i solidarność z narodem, który jest tak bardzo doświadczany. Za zgodą Komisji Europejskiej skierowaliśmy na pomoc dla Ukrainy i Ukraińców przebywających w naszym województwie wielomilionowe środki umożliwiające im zaadoptowanie się do życia u nas, rozpoczęcia nauki czy podjęcia pracy. Obecnie realizujemy również projekt związany z przygotowaniem mieszkań dla osób, które dłużej będą przebywać w naszym regionie. W imieniu Zarządu Województwa składam na ręce Pana Konsula deklarację, że nasza pomoc nie będzie pomocą jedynie incydentalną, niesioną w czasie wojny, ale i po jej zakończeniu. Chcemy intensywnie włączyć się w proces odbudowy Ukrainy. Na poziomie rządowym obu państw decyzje dotyczące tego obszaru już zapadły, podpisane zostały stosowne dokumenty, dlatego włączamy się z wielką aktywnością i zapałem – dodał Andrzej Bętkowski.

Jednym z kluczowych celów jest włączenie Polski w proces powojennej odbudowy Ukrainy, który wymagać będzie przede wszystkim otwartości, dialogu i współpracy między krajami, a także aktywności na wielu różnych polach, które przyczynią się do rozwoju obu państw. Planowane 21 listopada br. wydarzenie stanowić będzie lokalny wkład w ten proces z wykorzystaniem doświadczeń i relacji zbudowanych podczas 65. lat partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego. W przedsięwzięcie zaangażowani są przedstawiciele władz Winnicy i obwodu winnickiego, których reprezentanci wezmą aktywny udział w wydarzeniu. Rolę gospodarza pełnić będą Targi Kielce, z którymi Miasto Kielce podpisało dziś w tej sprawie oddzielne porozumienie.

– Podpisane dziś porozumienie z Miastem Kielce mające na celu zorganizowanie konferencji polsko-ukraińskiej jest niezwykle ważne. Po wybuchu wojny za wschodnią granicą województwo świętokrzyskie od samego początku wspiera Ukrainę i jej pomaga. Wspiera przede wszystkim Obwód Winnicki z którym od 65 lat mamy partnerstwo i efektywnie współpracujemy. Mamy nadzieję na rychłe zakończenie wojny, dlatego już myślimy o tym jak kontynuować współpracę po nastaniu pokoju. Stąd właśnie ta konferencja i nasze zaproszenie dla ukraińskich przedsiębiorców, którzy – mamy nadzieję – nawiążą współpracę z przedsiębiorstwami z naszego regionu – mówi Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

Obecny dziś podczas uroczystości podpisania porozumienia Wiaczesław Wojnarowskyj, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie dziękował samorządowi województwa świętokrzyskiego za wzorcową współpracę i pomoc niesioną obywatelom Ukrainy doświadczanym przez okrucieństwo wojny.

– W imieniu moich rodaków, mojego kraju, który w tej chwili walczy nie tylko o swoją suwerenność i integralność terytorialną, ale tak naprawdę o wybór cywilizacyjny Europy, serdecznie dziękuję za szlachetną postawę władz województwa i każdego mieszkańca w pomocy dla mojego kraju i moich rodaków przebywających licznie w regionie świętokrzyskim. Teraz, kiedy w Ukrainie odbywa się tak naprawdę ludobójstwo, naród polski stoi ramię w ramię z narodem ukraińskim w tej ciężkiej walce. Kamieniem węgielnym tego braterstwa jest współpraca Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego, która trwa już 65 lat – powiedział.

Współpraca pomiędzy dawnym Województwem Kieleckim a Obwodem Winnickim sięga 1958 roku. Wtedy podpisany został list intencyjny w tej sprawie. 23 czerwca 1999 zawarte zostało nowe porozumienie regulujące relacje pomiędzy regionami. Zakres współpracy dotyczy m.in.: transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami związanymi lub działającymi w tym obszarze, wspierania programów wymiany kulturalnej, wzajemnego tworzenia kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, wspierania programów współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska.

Władze województwa świętokrzyskiego miały okazję zadeklarować wsparcie dla procesów demokratyzacyjnych na Ukrainie oraz pomoc w szkoleniu kadr administracji obwodowej. W ramach wieloletniej współpracy międzyregionalnej organizowane były pobyty dzieci i młodzieży z obwodu winnickiego w województwie świętokrzyskim. Województwo gościło młodzież, której rodziny ucierpiały w konflikcie zbrojnym. Przedstawiciele obu regionów wielokrotnie uczestniczyli także w świętach narodowych: Dniu Niepodległości Ukrainy w Winnicy oraz Dniu Niepodległości RP w województwie świętokrzyskim.

Współpraca świętokrzysko-winnicka należy do wyjątkowych nie tylko ze względu na długi czas jej trwania, ale także na jej intensywność. Pomimo wielu zmian i zawirowań wzajemne kontakty rozwijają się prężnie obfitując w wiele inicjatyw na różnych polach i wielu obszarach. We współpracę zaangażowane są nie tylko administracje obu regionów, kontakty przeszły też na sferę instytucjonalną, pozarządową, również prywatno-osobistą.

Zaplanowana na 21 listopada br. konferencja jest niejako zwieńczeniem obchodów jubileuszu 65-lecia współpracy.

 

 

 

Galeria zdjęć